top of page

AKTUALITY /ČINNOSTI SPOLKU

Impulsem založení spolku bylo setkání se sousedy v rámci akce "Zažij město jinak" letos v září na Brabenčáku. Cítíme potřebu zapojit se do rozumného rozvoji “Kopce”. 

 

Základními cíli spolku jsou zejména:

  1. ochrana životního prostředí a zdravých životních podmínek,

  2. trvale udržitelný rozvoj a zachování kvality života (tj. s novou výstavbou musí vznikat i občanská vybavenost, relax zóny a s tím se musí řešit i dopravní situace)

  3. ochrana přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny),

  4. ochrana veřejných zájmů dle zákona č.100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),

  5. propagace a prosazování principů občanské společnosti tj. informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování občanů,

  6. podpora a aktivní uskutečňování účasti veřejnosti na řešení sociálních problémů,

  7. organizování kampaní a petičních aktivit, účast ve správních i jiných řízení, týkajících se výstavby, ochrany životního prostředí a zájmu občanů,

  8. pořádání kulturních a sousedských akcí

Snímek obrazovky 2018-09-16 v 16.35.30.p
Rekultivace plácku u školky

Projekt se nyní zpracovává na vysoutěženou částku. 

www.participativnirozpocet.praha5.cz

 

Co je nového v dopravě?

Stále / opět probíhá dopravní studie, která by měla přinést návrhy na zklidnění křížovatky Kutvirtova/K Závěrce/Kroupova. 

Snímek obrazovky 2018-09-16 v 16.43.52.p
bottom of page